Instrumenter


Hvilke investeringer har klinikken gjort de sidste år?

Godt værktøj er det halve af arbejdet, og derfor investeres der på Dan Clinic løbende i nye instrumenter og apparater.

Karl Storz Endoskopi
med 300 watt Xenonlys. Operationskikkert.

På Dan Clinic er der inden for de sidste 5 år indkøbt endoskopiudstyr (til kikkertundersøgelse), der bl.a. gør det muligt at lave pandeløft gennem 3-4 små huller i hårgrænsen i stedet for et 25 cm langt ar. Ligeledes er endoskopiudstyret et vigtigt instrument til den brystforstørrende operation, som muliggør præcist arbejde til glæde for kirurgen og til gavn for patienterne.

Operationsfoto. Mirror Image

Digitalt billedbehandlingsudstyr har betydet en forbedring af klinikkens brochurer, samt at patienterne straks ved konsultationen kan se dem selv på EDB skærm. I mange tilfælde er det derfor også lettere at illustrere, hvilken betydning en given operation vil få for patienten, samt at det er muligt at få før og efterbilleder på få sekunder.

CO2-Laser

SurgiLaser XJ150 med dual mode scanner (Sharplan)

-Den største investering Dan Clinic har gjort inden for de sidste år, er købet af en CO2-laser, den har revolutioneret flere behandlingstyper. Laserbehandling er det sidste nye inden for kosmetisk kirurgi og betyder mere effektiv rynkebehandling, hurtigere og bedre hårtransplantation, mere præcis øjenlågs kirurgi med efterfølgende mindre hævelse. Der ses næsten aldrig nogen blødning under operationen, og derfor bliver patienterne mindre blå omkring øjnene. Selv ved visse fedtsugninger opnås et flottere resultat, når de kombineres med laser.

Erbium-YAG-Laser

Den ene laser fører den anden med sig! Efter at have brugt CO2-laser i et år og været meget begejstret for resultaterne, har den teknologiske udvikling medført, at Dan Clinic i januar 99 investerede i en YAG-laser! Erbium-YAG laseren udsender et andet lys end CO2-laseren og ved at kombinere de to forskellige lasertyper, opnås hurtigere opheling, mindre rødme og færre bivirkninger. Erbium YAG kan også bruges til hudopfriskning / hudfornyelse på halsen og hænderne.

PAL-liposuction system

På Dan Clinic har vi arbejdet med fedtsugning siden 1987, og mange forskellige instrumenter har været testet. Vi har bl.a. afprøvet ultralyd liposuction, men ikke fundet, at systemet havde nogle fordele for patienten. Med PAL-systemet, som er en fedtsugningskanyle der vibrerer 3-800 gange frem og tilbage i minuttet, har jeg fundet et system der føles mere behageligt for patienten under fedtsugingen. Det summer, øger hastigheden, og dermed forkorter det operationstiden, effektiviserer behandlingen, og gør det muligt at fjerne mere fedt, samt gør en del af arbejdet, så jeg ikke bliver så træt i min arm, når jeg fedtsuger.

Mantis sterioskop

De sidste 10 år er alle udskæringer af hår i forbindelse med hårtransplantation blevet udført med mikroskop, fordi stor nøjagtighed og akkuratesse er nødvendig, og er en af betingelserne for et godt resultat af en hårtransplantation.
Moderne hårtransplantation er med Microplugs dvs. 1-3 hår i hver plug, og samtidig udfører vi ofte store seancer 300 til 1000 plugs pr. behandling. Derfor er det ny udviklede Mantis stereomikroskop et kæmpe skridt fremad for hårtransplantation, da det giver en væsentlig nemmere udskæring af hårene (personalet bliver ikke så hurtigt træt), og samtidig vil der gå færre hår til spilde ved operationen.
Adivive, Fedttransplantations centrifuge

Siden 1990 har Dan Clinic benyttet sig af fedttransplantations teknikken, hvor fedt flyttes fra et sted på kroppen til et andet.   Det kan være "fylde" i kinderne der er forsvundet, eller en rynke i panden der er blevet så dyb, at furen skal fyldes ud med fedt, til erstatning af det fedt der er forsvundet.  
Teknikken virker, men der er mange faktorer der bestemmer hvor vellykket resultatet bliver!  
Adivive er en maskine der skånsomt suger fedt, op koncentrere det, og samtidig forhindre at fedtet kommer i kontakt med bakterier og luft.
Adivive er den nyeste, skånsomste og mest effektive metode, at få foretaget en fedttransplantation på!    
PISTOR - Gør fedttransplantation lettere og sikrere.
De største fremskridt inden for kosmetisk kirurgi sker i øjeblikket inden for fedttransplantation.  Teknikken er mere end 25 år gammel, men nye instrumenter udvikles, der gør behandlingen nemmere for patient og kirurg.
Den elektriske injektionsmaskine PISTOR betyder færre blå mærker og hævelse efter operationen, samt en sikrere jævn fordeling, og en større overlevelse af det transplanterede fedt. 
Pistor - Fedttransplantations injektor


Arbejdsglæde/Resultater

Kosmetisk kirurgi er et område, der er i rivende udvikling, Dette stiller krav til kirurgen om fornyelse af både teknik og instrumenter og andre hjælpemidler. Jan Sæther er perfektionist og stilles ikke tilfreds med et halv godt stykke arbejde. Han nyder, når tingene fungerer, at arbejdsglæden og patienttilfredsheden går op i en højere enhed!