Om Dan Clinic

Hvorfor fortælle om, hvem man er?

Når man skal tage stilling til, om man vil købe en kosmetisk operation, vil mange gerne vide følgende:

Hvem skal udføre behandlingen?
Hvilken uddannelse har kirurgen?
Hvor stor en erfaring (hvor mange udførte operationer) har lægen?
Deltager kirurgen løbende i videreuddannelse?
Bruger kirurgen det mest moderne udstyr?

Det er rimelige spørgsmål at stille, og alle læger, der arbejder med kosmetisk kirurgi, må være parate til at svare ærligt.

Hvem har det lægelige ansvar på Dan Clinic?

Læge Jan Sæther er ejer af Dan Clinic, og han er den eneste, der opererer på klinikken. Jan Sæther begyndte at arbejde med kosmetisk kirurgi i 1985 og har arbejdet fuldtid med kosmetisk kirurgi på Dan Clinic siden 1988.